Yönetim Kurulu

     

Yönetim Kurulu Başkanı

Ziya POLAT - Yozgat Valisi 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sinan ÇELİK - Yozgat Tic. Sanayi Odası Başkanı

   

Yönetim Kurulu Üyesi

Efdal YEŞİLOĞLU

               

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin YAZAN

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki ÖZTÜRK

 

  

 

 

 

 

Müteşebbis Heyet : OSB Kuruluş Protokolünün, ‘Kuruluş’ başlıklı 3'üncü maddesine göre belirlenen on iki asıl ve on iki yedek üyenin isimleri ve temsil ettikleri kurumlar aşağıda belirtilmiştir.
 

KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELERİ

TEMSİL ETİKLERİ KURUM VE KURULUŞ

Başkan Ziya POLAT (Vali)

 İl Özel İdaresi

Başkan V. Sinan ÇELİK

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Alparslan AKYÜZ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Hakan YÜKSEL

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Celal KÖSE

Yozgat Belediyesi

Üye Alper HÖKELEKLİ

Yozgat Belediyesi

Üye V. Haşmet METE

İl Özel İdaresi

Üye Bünyamin ERKOÇ

İl Özel İdaresi

Üye Efdal YEŞİLOĞLU

Katılımcı

Üye Hüseyin YAZAR

Katılımcı

Üye Zeki ÖZTÜRK

Katılımcı

Üye Mustafa KOÇ

Katılımcı

Üye Eyüp ÇAM

Katılımcı

Üye Sinan YILDIRIM

Katılımcı

Üye Kahraman SAYAN

Katılımcı

 

Yönetim Kurulu : Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dört kendi üyeleri arasından olmak üzere seçmiş olduğu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye; Müteşebbis Heyetin teklifi Bakanlığın uygun görüşü ile bölge müdürü olabilir. Kredi kullanan OSB’lerde ise beşinci üyelik için görevlendirme Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Beş asıl ve beş yedek üyenin isimleri ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir.

ASIL ÜYELER

Başkan Kadir ÇAKIR (Vali)

Başkan V. Sinan ÇELİK

Üye Efdal YEŞİLOĞLU

Üye Hüseyin YAZAN

Üye Zeki ÖZTÜRK
 

Denetim Kurulu: Denetim Kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerin isimleri ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir.

ASIL ÜYELER

Eyüp ÇAM

Bünyamin ERKOÇ

Yozgat OSB Saray/ YOZGAT

0.354 558 11 91

0.354 558 11 72

info@yozgatosb.net